domyadhu@gmail.com 021-77803265
Berita Terkini
Zakat Pemberdayaan Masyarakat
Program pemberdayaan ekonomi jangka panjang, melalui permodalan, pembinaan, pendampingan kelompok mustahik dilakukan agar dapat menjadi bekal mereka dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi.