domyadhu@gmail.com 021-77803265
Pendidikan

Pendidikan


Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap umat muslim. Tetapi tidak semua manusia memiliki kesempatan yang sama dalam menuntut ilmu. Itulah yang menjadi latar belakang Domyadhu untuk mendirikan asrama asuh.

Pada tahun 2021 Domyadhu telah memiliki 22 asrama asuh yang


Dana dari donatur untuk program Be’ Smart diperuntukkan bagi anak asuh yang ada di 22 cabang asrama asuh Domyadhu. Pada tahun 2019 Domyadhu sudah membina sekitar  166 anak asuh. Anak asuh yang kami terima tidak hanya berasal dari dalam kota tapi juga ada yang berasal dari


Program SBS ditargetkan kepada yatim & dhuafa yang ada di luar asrama yang memiliki kendala ekonomi untuk meneruskan pendidikan. Begitu pentingnya masa depan mereka, sebab mereka adalah generasi penerus Negeri ini. Maka sudah sewajibnya kita menyisihkan harta terbaik kita, untuk memberikan dan membantu dalam membiayai pendidikan